Kotwienie nowo posadzonych drzew

kotwienie drzew
kotwienie drzew
W przestrzeni miejskiej i prywatnej często sadzone są nowe drzewa, które narażone są na uszkodzenia części podziemnych i nadziemnych. Dlatego też każde nowo posadzone drzewo powinno się ustabilizować, ponieważ zapobiega to kołysaniu w czasie wiatrów lub wichur. Odpowiednio zabezpieczone drzewo ma odpowiednie warunki do rozwoju i tworzenia mikroklimatu danego miejsca.
Wyróżnia się dwie metody kotwienia drzew:
1. Kotwienie nad gruntem, za pomocą palików i taśm.
2. Kotwienie poniżej linii gruntu lub stabilizowanie bryły korzeniowej.
Najbardziej rozpowszechnione jest kotwienie nowo posadzonych drzew za pomocą metody pierwszej. Najczęściej stosuje się trzy paliki oraz wiązania z taśmy, które pozwalają na uzyskanie optymalnej stabilizacji drzewa. Mocowania pozostają przy drzewie przez minimum trzy do pięciu lat, po czym są demontowane. Czas ten pozwala na ustabilizowanie się drzewa dzięki wykształconemu systemowi korzeniowemu.
W przypadku złego kotwienia drzewa może dojść do uszkodzeń nowo powstałych korzeni. Naraża to drzewo na stres, ataki chorób, pasożytów i grzybów, a w rezultacie śmierci.
kotwienie drzew
http://new.galaprodukt.pl/Ochrona-drzew
Jeśli chodzi o kotwienie nowo posadzonych drzew pod powierzchnią gruntu, nieodzowną zaletą jest brak widocznych mocowań. Jednak tego typu stabilizowanie drzew możliwe jest przy odpowiednio zabezpieczonej i posiadającej wystarczającą wielkość i ilość korzeni bryle. Mocowania po zakorzenieniu się drzewa, pozostają pod powierzchnią gruntu.
Paliki stosowane do kotwienia drzew powinno się wykonać z gatunków odpornych na grzyby, insekty oraz niekorzystne warunki atmosferyczne np. dąb (Quercus) lub robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Decydując się na zabezpieczenie mocowań należy pamiętać, by preparat nie szkodził otoczeniu i roślinie. Źle dobrana substancja zabezpieczająca będzie powoli uwalniana i wchłaniana przez grunt i system korzeniowy, co może doprowadzić do zaburzenia wzrostu lub śmierci drzewa.
W przestrzeni miejskiej czy prywatnej stosując stabilizację drzew należy pamiętać, by nie uszkodzić bryły korzeniowej lub kory na pniu. Ponadto kotwienie drzew należy kontrolować, co najmniej raz na rok w celu sprawdzenia wiązań (wrastanie w pień lub zerwanie) i stanu palików (uszkodzenia powodowane przez naturę lub ludzi).

mgr inż. arch. kraj. Paulina Habrzyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *