Najczęściej występujące zmiany chorobowe roślin: róża, różanecznik i sosna

 

Róża

Czarna plamistość zwykle ujawnia się w czerwcu, kiedy to na dolnych liściach występują czerniejące kilkumilimetrowe plamy. Z biegiem czasu środek plam przybiera jasnobrązowe zabarwienie, a tkanki wokół żółkną. Liście masowo opadają i często już w połowie lata zostają same bezlistne łodygi. Patogen rozprzestrzenia się za pomocą kropel deszczu. Zwalczanie i zapobieganie: należy unikać podlewania roślin po liściach, a w przypadku zauważenia pierwszych objawów należy użyć środka grzybobójczego np. Bravo 500 SC.

Rdza pojawia się już w kwietniu, kiedy to na liściach widoczne są żółte plamy. Porażone pędy i liście ulegają deformacji. Z czasem w miarę tworzenia się nowego stadium rozwojowego grzyba liście dodatkowo żółkną, brązowieją i opadają. Odmiany podatne na rdzę mogą całkowicie stracić ulistnienie. Warunkami sprzyjającymi rozwojowi infekcji są: temperatura 18-21oC oraz stałe nawilżenie liści przez 2-4 godziny. Zwalczanie i zapobieganie: należy uprawiać odmiany odporne na rdzę oraz nie dopuszczać do zwilżania liści, systematycznie wycinać porażone pędy, a także zbierać opadłe liście. W przypadku zauważenia objawów chorobowych krzew opryskać 3-4-krotnie w odstępie 10-14 dniowym preparatem Domark 100 EC.

 

Różanecznik

Żółknięcie liści jest chorobą nieinfekcyjną, zróżnicowaną w zależności od tego, jakie mikro- i makroskładniki występują w nadmiarze lub brakują. Niedostatek K (potas) powoduje żółknięcie tkanek pomiędzy nerwami, a także pojawienie się brązowych plam na brzegach liści. Brak B (bor) objawia się licznymi brązowymi lub czerwonawymi plamami na brzegach blaszki liściowej. Natomiast niedostatek Fe (żelazo) powoduje żółknięcie tkanki pomiędzy nerwami na całej powierzchni liścia. Zwalczanie i zapobieganie: należy wykonać analizę gleby, która pozwoli ocenić jakich składników brakuje i uzupełnić ich niedobory.

Fytoftoroza może charakteryzować się zróżnicowanymi objawami chorobowymi: 1. żółknięcie liści i zwijanie się ich w łódeczkę, zwisanie na łodygach spowodowane zgnilizną korzeni i podstawy pędu. 2. występująca na pojedynczych pędach lub na całej roślinie zaraza wierzchołków pędów, prowadząca do porażenia liści i ich szybkiego opadania. 3. zamieranie części pędu spowodowane nekrozą, która rozszerza się wzdłuż pędu obejmując jego obwód. Zwalczanie i zapobieganie: porażone pędy roślin należy usuwać, w przypadku objęcia całej rośliny usunąć ją. Wówczas glebę należy odkazić. Porażone rośliny podlać Proplantem 722 SL 2-3-krotnie w odstępie 14 dni.

Sosna

Osutka sosny jest szczególnie niebezpieczna dla młodych roślin, a jej objawy widoczne są przez cały sezon wegetacyjny. W okresie wiosenno-letnim na igłach pojawiają się pojedyncze plamy, na których we wrześniu ukazują się żółte poprzeczne kreski. Z czasem plamy czarnieją, a igły obumierają. W kwietniu następnego roku dochodzi do deformacji igieł i ich masowego opadania. Zwalczanie i zapobieganie: rośliny i podłoże należy opryskiwać naprzemiennie środkami Topsin M 500 SC oraz Biosept Active w okresie VII-X co 14 dni.

Rdza wejmutkowo-porzeczkowa występuje na sosnach 5-igielnych, pojawiają się żółte plamy. Kora przy podstawie igieł następnym sezonie wegetacyjnym zmienia barwę na żółtopomarańczową i nabrzmiewa. W kolejnym roku w zarażonych miejscach widoczne są żółto-białe pęcherzyki, które zakażają porzeczkę czarną (będące drugim gospodarzem). Porażona kora wysycha i pęka, pokrywając się wydzieliną żywicy. Silnie zainfekowane pędy, a czasem całe rośliny zamierają. Zwalczanie i zapobieganie: nie należy sadzić porzeczek czarnych w pobliżu występowania sosen 5-igielnych. Porażone pędy należy systematycznie wycinać, a na starszych roślinach oczyszczać chore miejsca. Ranę smaruje się białą farmą emulsyjną z dodatkiem fungicydu Discus 500 WG.

mgr inż. Ogrodnictwa Justyna Ziarko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *