ogrody deszczowe
Od pewnego czasu widoczna jest w przestrzeni miejskiej pozytywna zmiana związana z nawadnianiem roślin oraz tworzeniem nowych przestrzeni biologicznie czynnych tj. skwery, parki, w których obrębie znajdują się ogrody deszczowe. Działania te mają na celu polepszenie warunków życia w obrębie miasta. Poprzez poprawę jakości powietrza, polepszenie mikroklimatu miejscowego oraz obniżenie temperatury. Ogród deszczowy można stworzyć w pojemniku lub bezpośrednio w gruncie. Bez względu na wybraną formę jest on jednocześnie pożyteczny i dekoracyjny dla przestrzeni, w której się znajduje.
ogrody deszczowe
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/ogrod-deszczowy-dlaczego-warto-zalozyc-ogrod-deszczowy-przyklady-ogrodow-deszczowych-aa-CghR-XdMn-SVJd.html#google_vignette
Ogród deszczowy w pojemniku powinno się usytuować przy rynnie spustowej. Woda spływając z powierzchni dachu jest zgromadzana, a nie tracona jak dotychczas bezpowrotnie w kanalizacji. Zbierana w ten sposób woda pozwala zasilać rośliny oraz jest stopniowo uwalniana do otoczenia. Zagłębienie w gruncie jest najczęstszą formą w przypadku ogrodu deszczowego bezpośrednio w gruncie. Niecka tworząca ogród posiada specyficzny układ warstw o różnym stopniu przepuszczalności i chłonności zaabsorbowanej wody. Tego typu ogrody deszczowe często sytuuje się na obrzeżu działki lub w miejscu największego spływu powierzchniowego z nawierzchni nieprzepuszczalnych, by woda zbierała się w niej w czasie opadów.
Ogród deszczowy obsadza się tzw. roślinami hydrofitowymi, które zatrzymują zanieczyszczenia np. metale ciężkie z pobranej przez siebie wody. Ponadto rośliny muszą być odporne na susze jak i zalania. Wśród najbardziej popularnych roślin można wspomnieć o: turzycach (Carex), paprociach (Polypodiophyta), mięcie (Mentha), niezapominajce (Myosotis) i jeżówkach (Echinacea).
Mała retencja wodna w mieście, czy też prywatnym ogrodzie jest niezwykle ważna. Staje się jednym z wielu czynników wspomagających nasze środowisko. Woda deszczowa zgromadzona w czasie opadów staje się niezwykle cennym zasobem dla roślin i ludzi w czasie długotrwałej suszy. Ogród deszczowy, jako narzędzie małej retencji wodnej, powinien znaleźć częstsze zastosowanie w aglomeracjach miejskich, jak i ogrodach prywatnych. Poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat retencjonowania wody np. w Internecie, każdy z nas może działać na rzecz poprawy warunków klimatycznych i komfortu życia.
mgr inż. arch. kraj. Paulina Habrzyk
ogrody deszczowe
https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/to-nie-wanny-to-ogrody/519446

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *