Miasto jest organizmem bezustannie się rozwijającym. Rozrasta się sieć komunikacji, koncentracja zabudowy, usług oraz zakładów produkcyjnych. Wprost proporcjonalnie wzrasta też poziom emitowanego hałasu, który odczuwają mieszkańcy. Ludzie poddawani presji nadmiernego hałasu odczuwają nadmierne zmęczenie, zaburzenia snu, stres i napięcie. W dalszej perspektywie hałas odbija się na jakości wykonywanej pracy, komforcie życia oraz funkcjach poznawczych.

http://www.clematis.com.pl/pl/informacje-o-roslinach/zastosowania-pnaczy/497-pnacza-na-ekrany-dzwiekochlonne

Przebywanie w mieście na stałe niesie za sobą wiele negatywnych skutków odczuwalnych dla człowieka po pewnym czasie. Redukcja natężenia dźwięków w miastach jest utrudniona. Powodem jest wciąż rosnąca ilości powierzchni nieprzepuszczalnych, które odbijają i potęgują fale dźwiękowe. Ratunkiem na taką sytuację są roślinne ekrany akustyczne.

Zgodnie z badaniami nie tylko szerokość i długość pasa zieleni ma wpływ na redukcje dźwięków. Ważna jest również różnorodność gatunkowa. Niestety w miastach, zwłaszcza w centrum, pod pasy ochronne przeznaczone są niewielkie powierzchnie. Nie pozwala to na modelowe rozwiązanie, czyli szerokie pasy z wyróżniającą się piętrowością roślin. Dlatego też przy trasach komunikacyjnych warto stosować roślinne ekrany akustyczne z prefabrykatów. To tzw. gotowe rozwiązania ze stalowych płyt perforowanych, specjalnych mat w rusztowaniach z siatki metalowej lub betonowych prefabrykowanych gazonów, które można obsadzać pnączami. Pnącza sadzić można po zewnętrznej stronie ekranu, tak by po kilku sezonach mogły być widoczne dla kierowców. Ekrany porośnięte bujnymi pnączami są rozwiązaniem estetycznym i efektownym. Wpływają pozytywnie na miejscowy mikroklimat.

https://edroga.pl/drogi-i-mosty/estetyka-ekranow-akustycznych-zielen-i-dekoracje-ii-20111112

Przy ulicach, placach zabaw, parkach lub w bliskim otoczeniu osiedli mieszkaniowych obserwujemy nasadzenia izolacyjne powstałe z krzewów formowanych lub w formie naturalnej. Spotyka się nasadzenia z drzew o rozłożystych koronach, które uzupełnia się o krzewy. Wspólnie stworzą one zbitą barierę. Rośliny, jako bariera powodują rozbicie fal dźwiękowych. W rezultacie kreuje to przyjazną przestrzeń dla człowieka. Zastosowanie roślin wpływa pozytywnie na człowieka poprzez zmniejszenie stresu, rozluźnienie i odpoczynek psychiczny od ciągłego pędu.

mgr. inż. architektury krajobrazu Paulina Habrzyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *