prace wiosenne na ogrodzie

Wiosna w ogrodzie

to czas intensywnych prac oraz wykonywania nowych, dodatkowych nasadzeń. Sam zakup materiału roślinnego może wydawać się łatwy lecz należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów podczas „zielonych zakupów”

Cały materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółek, które są pod obserwacją polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

  • Wszystkie rośliny muszą posiadać etykietę zawierającą nazwę gatunku i odmiany, informację jak były uprawiane.
  • Rośliny powinny być bezwzględnie zdrowe, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych, nie powinny być również widoczne objawy złego nawożenia, techniki uprawy.
  • Materiał nie może mieć odrostów z podkładki, a system korzeniowy nieuszkodzony i dobrze rozbudowany w odniesieniu do wieku rośliny.

wiosna w ogrodzie
Drzewa iglaste – Mogą być zakupione z bryłą korzeniową lub w pojemniku. Kolor igliwia powinien być typowy dla odmiany. Wszystkie gatunki, które rosną prosto muszą posiadać przewodnik (za wyjątkiem gatunków wieloprzewodnikowych) oraz powinny być dobrze rozgałęzione (zgodnie z cechami charakterystycznymi odmian) Przyrosty rośliny z  lat poprzednich powinny być proporcjonalne.

Drzewa liściaste – Mogą być zakupione z odkrytym systemem korzeniowym, bryłą korzeniową lub w pojemniku. Konary i gałęzie drzewa muszą być równo ułożone na koronie rośliny. Drzewa o pokroju wyprostowanym powinny posiadać jeden wyprostowany pień główny, bez odrostów korzeniowych (zgodnie z cechami danego gatunku) a odchylenie od pionu – mierząc od podstawy pnia do wierzchołka nie może przekraczać 3cm. System korzeniowy powinien być dobrze rozbudowany, jeżeli materiał jest balotowany lub posiada odkryty system korzeniowy średnica jego powinna być czterokrotnie większa od obwodu pnia. Należy również zwrócić uwagę na dobre proporcje między średnicą bryły korzeniowej, obwodem pnia oraz wysokością.

Krzewy liściaste – Mogą być zakupione z odkrytym systemem korzeniowym lub w  pojemniku. Rośliny powinny mieć minimum trzy pędy rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku, odmiany w przydatku większych pojemników liczba pędów zwiększa się o jeden. Ponadto pędy muszą być dobrze wykształcone.
wiosna w ogrodzie
Róże– Mogą być zakupione bez bryły korzeniowej lub w pojemniku. Muszą być materiałem klasy „A” – posiadać trzy solidne pędy o długości przynajmniej 35cm średnica podkładki bezpośrednio pod miejscem okulizacji powinna wynosić 9mm. Róże okrywowe mogą być zakupione w doniczce lub pojemniku, lecz muszą posiadać dwa pędy.

Opracował inż. ogrodnictwa Wojciech Basiński na podstawie: Grąbczewski J. 2011 (red.) „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” Związek szkółkarzy polskich 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *