Wody opadowe- jak wykorzystać je w mieście?

https://dom.wp.pl/odzyskiwanie-wody-deszczowej-z-rynien-pomysl-na-nizsze-rachunki-6098123293717633a

Miasto zdominowane zostało przez nawierzchnie nieprzepuszczalne takie jak beton i płyty kamienne, które nie wpływają pozytywnie na klimat oraz mieszkańców. Spływ powierzchniowy wód jest ogromny. Można zaobserwować, iż istniejące przewody kanalizacyjne nie są w stanie odprowadzić całości opadu z deszczy nawalnych i gwałtownych roztopów (zła konserwacja, zaniedbanie oraz miała przepustowość). Powoduje to znaczne straty i utrudnienia dla mieszkańców. Odprowadzenie wód opadowych wprost do kanalizacji dodatkowo ogranicza, a wręcz uniemożliwia ich wykorzystanie zwłaszcza przez roślinność miejską. Dodatkowo zmniejsza się wilgotność powietrza, co pokutuje w złym samopoczuciu mieszkańców oraz znacznym wzroście temperatury. Jak wykorzystać wody opadowe w mieście?

Istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań dotyczących wykorzystania wód opadowych np. w celu podlewania roślin w okresach niedoborów wody. Geokompozyt lub hydroboxy sorbujący wodę to przestrzenne konstrukcje. Służą zatrzymywaniu wody w glebie, by była dostępna dla roślin. W ten sposób pomagają roślinom rozwijać się szybciej, a w przypadku suszy lub niedoborów wody umożliwiają im przetrwanie. Wspomóc działanie systemów retencjonowania mogą odpowiednio dobrane rośliny, które dodatkowo oczyszczają zgromadzoną wodę. Można też wyróżnić takie rozwiązania dla zagospodarowania wód opadowych jak: mulda chłonna, ogród deszczowy, wypustka uliczna. Wymienione powyżej założenia są założeniami roślinnymi niewymagającymi wielkich nakładów pielęgnacyjnych. Wykorzystuje się w nich rośliny wieloletnie (trawy, byliny, krzewy oraz drzewa), które są w stanie przetrwać okresowe susze czy zalanie.


Biorąc pod uwagę politykę zrównoważonego rozwoju należy wprowadzać więcej rozwiązań proekologicznych skierowanych na gospodarowanie i wykorzystać wody opadowe w mieście. Niezbędna jest edukacja, wyczulanie i wymaganie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przy kreowaniu przestrzeni publicznej przez architektów, urbanistów oraz architektów krajobrazu. Widoczna jest korelacja pomiędzy odpowiednią gospodarką wodą opadowa, a terenami zieleni miejskiej. Częste zamieranie roślinności powodowane jest właśnie przez okresowe braki wody.

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające systemy pozwalają na kreowanie przestrzeni estetycznej, przyjaznej użytkownikowi oraz co najważniejsze wspomagające trudny miejski mikroklimat 🙂

mgr inż. architektury krajobrazu Paulina Habrzyk

1 Comment

  • […] wymaga specjalnego przygotowania, regularnie wykonywanych zabiegów oczyszczania i napowietrzania wody. Jeśli jest odpowiednio głębokie i posiada zabezpieczenie przeciwko całkowitemu zamarznięciu […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *