Najczęściej występujące zmiany chorobowe roślin: róża, różanecznik i sosna

  Róża Czarna plamistość zwykle ujawnia się w czerwcu, kiedy to na dolnych liściach występują czerniejące kilkumilimetrowe plamy. (więcej…)

Więcej